• Niedziela, 23 Luty 2020, imieniny Damiana, Romana, Romany
 
strona główna / komunikaty / PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JASIENICA

Komunikaty

2015-02-10 - 2016-12-31

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JASIENICAUprzejmie informujemy, że Gmina Jasienica przystąpiła do opracowania dokumentu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica”.

 
Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 85% kosztów realizacji projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie strategicznym dokumentem Gminy Jasienica,
w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy w latach 2014-2020, przyczyniające się do:
· redukcji emisji gazów cieplarnianych,
· redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
· zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
· oraz poprawy jakości powietrza na terenie gminy.
 
Obszary działań inwestycyjnych:
· zużycie energii w budynkach i instalacjach,
· zużycie energii w transporcie,
· gospodarka odpadami,
· produkcja energii.
 
Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz publicznych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. na:
· termomodernizację budynków,
· montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),
· budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych,
· modernizację instalacji,
· urządzeń na energooszczędne,
 
Wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica” jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 21/25, 00-665 Warszawa.
  
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz identyfikacja potrzeb w zakresie objętym planem.  

Ankiety do pobrania:
 
Ankiety on-line:
 
Ankieta dla właścicieli domów jednorodzinnych WYPEŁNIJ
 

Ankieta dla podmiotów gospodarczych ( WYPEŁNIJ )

Ankieta dla podmiotów gospodarczych WYPEŁNIJ

Ankieta dla właścicieli domów jednorodzinnych link

Ankieta dla podmiotów gospodarczych link

Ankiety w formie papierowej dostępne u sołtysów i w Urzędzie Gminy.

Wypełnione ankiety prosimy o przekazanie do Sołtysa lub Urzędu Gminy lub przesłanie skanu na adres e-mail: sekretariat@jasienica.pl

 

  Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica !

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

UZGODNIENIA  - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

UZGODNIENIA  - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.