• Środa, 26 Luty 2020, imieniny Bogumiła, Eweliny, Mirosława
 
strona główna / komunikaty / NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Komunikaty

2013-12-20 - 2014-01-17

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJWójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jasienica w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536. z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XXXV/364/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w arl.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert. Kandydatury na członków komisji konkursowej mogą składać organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze do dnia 8 stycznia 2014r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica. 43-385 Jasienica 159 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: katarzyna.furnari@jasienica.pl
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.