• Piątek, 24 Styczeń 2020, imieniny Felicji, Roberta, Sławy
 
strona główna / komunikaty / UWAGA! Ćwiczenia Sił Zbrojnych RP

Komunikaty

2015-05-08 - 2015-05-29

UWAGA! Ćwiczenia Sił Zbrojnych RPOGŁOSZENIE

W dniu 12 maja br. w godz. 6.00 – 19.00 , w związku z prowadzonymi ćwiczeniami ,,RENEGATE’’ Sił Zbrojnych RP, na terenie kraju zastanie przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego mogą zastać uruchomione syreny alarmowe, emitujące dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

UWAGA :  sygnałów nie wykonywać
Proszę się zapoznanie  z obowiązującymi procedurami postępowania zamieszczonymi poniżej.
 
 

POSTĘPOWANIE

PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

1. systemy alarmowe,

2. centralne oraz regionalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne,

3. radiowęzły radiofonii przewodowej,

4. syreny nie włączone do systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

SYGNAŁY ALARMOWE ORAZ SPOSÓB ICH OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA

RODZAJE ALARMÓW

L.p.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)           ............................ dla ……………..............

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............................ dla ……………..............

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie

o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .............................................. około godz. …….... min. …....... może nastąpić skażenie ...............................................................      
           
(podać rodzaj skażenia)

w kierunku .............................................   
                
(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………............................  
   
(podać rodzaj skażenia)

dla .......................................

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .............................................   
   
(podać rodzaj zakażenia) dla........................................

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................................................................
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .............................................
   
(podać rodzaj zagrożenia)

                          Podstawa prawna - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń   i powiadamiania o ich    wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 r., poz. 96).

 

PAMIĘTAJ!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:

1.   PO OGŁOSZENIU ALARMU

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

- przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody   
    oczyszczonej);

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

- uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

- zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg  
    oddechowych;

- zamknij okna i drzwi mieszkania;

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze,
    władze i organy Obrony Cywilnej;

- udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

  Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

2.   KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

- zamknij okna i mieszkanie;

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organy Obrony Cywilnej;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania ;

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

3. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy  
    Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- zamknij okna i drzwi mieszkania;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.