• Wtorek, 18 Luty 2020, imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
 
strona główna / organizacje pozarządowe / NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Organizacje pozarządowe

2018-01-30 - 2018-02-19

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJWójt Gminy Jasienica ogłasza nabór

kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica
w 2018 roku z zakresu w spierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
 
Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XXXVIII/548/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.
Kandydatury na członków komisji konkursowej mogą składać organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze do dnia 19 lutego 2018r. osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, drogą pocztową na adres 43-385 Jasienica 159 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@jasienica.pl .  
 
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.