• Wtorek, 12 Listopad 2019, imieniny Konrada, Renaty, Witolda
 
strona główna / organizacje pozarządowe / UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Organizacje pozarządowe

2019-09-10 - 2019-12-31

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCHW dniu 29 października 2018r. weszły w życie:

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2057).

Wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy.

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2055).

Wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie małych zleceń, o których mowa w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym nowe wzory stosowane będą w zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica na rok 2020.

Rozporządzenia:

- w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań dostępne tutaj .

- w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępne tutaj

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.