POWSTAŁ INSTYTUT STUDIÓW

2018-12-03

Inauguracja Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną towarzyszyła w piątek 30 listopada jubileuszowi 10-lecia powstania w Cieszynie Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB.

Wójt Janusz Pierzyna, jako prezes Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” podpisał się w imieniu Sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego z siedzibą w Cieszynie pod listem intencyjnym o współpracy z nowo utworzonym Instytutem Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Jednym z dwóch strategicznych partnerów naukowych Instytutu będzie właśnie Sieć EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, drugim – Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich, działająca przy katowickim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Na uroczystościach jubileuszu i inauguracji działalności Instytutu był wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który z rąk rektora Akademii WSB prof. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz otrzymał nagrodę „Edukator”. Z okazji 10-lecia uhonorowano także osoby współpracujące z cieszyńskim wydziałem Akademii WSB, wśród nich złoty medal otrzymał również Janusz Pierzyna, prezes Stowarzyszenia „OLZA”, a zarazem Przewodniczący Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Wójt Janusz Pierzyna pogratulował działalności Akademii WSB i na ręce pani Rektor przekazał wiązankę kwiatów.

Foto: materiały Akademii WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

 

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna