UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W RUDZICY

2018-12-04

Niespełna w dwa lata zbudowano budynek zaplecza sportowego w Rudzicy w sąsiedztwie boiska sportowego. – To kolejna sportowa inwestycja w Gminie Jasienica. Warto w ten sposób wspierać zdrowie młodego pokolenia i sportowe pasje mieszkańców naszej gminy – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Uroczystość w poniedziałek 3 grudnia rozpoczęło przecięcie wstęgi dokonane przez wójta, przewodniczących Rady Gminy Jasienica tej i poprzedniej kadencji, Jana Batelta i Czesława Machalicę, oraz wiceministra Stanisława Szweda, który był gościem otwarcia. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć budynek i wysłuchać wykładu wraz z pokazem rozgrywki bocci Damiana Iskrzyckiego.

Przypomnijmy, że w budynku zaplecza powstała sala do treningów w tej dyscyplinie, w której ten mieszkaniec Rudzicy odnosi międzynarodowe sukcesy. Wjazd do części na pierwszej kondygnacji odbywa się łagodnym podjazdem, bez barier architektonicznych, co ułatwia przeprowadzanie treningów niepełnosprawnemu sportowcowi. Z kolei na dolnej kondygnacji, bezpośrednio sąsiadującej z boiskiem piłkarskim, powstała szatnia z natryskami oraz pomieszczeniami trenera i magazynami.

Uroczystość uzupełniła część artystyczna, przygotowana przez młodzież szkoły w Rudzicy, która nawiązała do 100-lecia odzyskania niepodległości i przypomniała, jak w ostatnim okresie Rudzica się rozwijała. – To piękny czas rozwoju – nawiązał do występów uczniów wójt Janusz Pierzyna. – Chcę wam, rudziczanom, podziękować za to pozytywne nastawienie do rozwoju, własnego i całej naszej gminnej społeczności. Bo bez waszego zaangażowania, waszego wspólnego działania, nie byłoby ani dzisiaj tego budynku, ani wcześniej boiska i klubu sportowego. I to, co dziś od was usłyszeliśmy zapamiętamy, bo to bardzo dobrze was charakteryzuje: żyjcie tak, żeby nie rozsiewać krzywdy – mówił wójt.

Jak przypomniał, poprzednia Rada Gminy Jasienica zdecydowała o przeznaczeniu pieniędzy na budowę zaplecza nie mając pewności, czy uda się uzyskać dofinansowanie. Wójt podziękował wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi, mieszkańcowi gminy Jasienica, za pomoc w uzyskaniu tego dofinansowania, które ostatecznie wyniosło ok. 780 tys. zł, przy całkowitych kosztach w wysokości 1,7 mln zł. – Budynek powstał z myślą o was, młodym pokoleniu naszej gminy. Ale dajemy go wam w użyczenie, dbajcie o niego tak, aby w przyszłości przekazać go kolejnym młodym sportowcom, tak jak on dzisiaj wygląda – mówił wójt do młodzieży.

Klub Sportowy Rudzica, który wychowuje młodych piłkarzy z sołectwa i który będzie budynkiem administrował, podziękował wójtowi za zaangażowanie przy pozyskaniu pieniędzy, a następnie budowie zaplecza sportowego. Wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Machalicą z kolei podziękował gościom uroczystości oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w projekt, m.in. wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi, staroście Andrzejowi Płonce, przewodniczącemu Rady Powiatu Bielskiego Janowi Borowskiemu, prezesowi Polskiego Związku Bocci Romualdowi Schmidtowi i jego zastępczyni Beacie Dobak-Urbańskiej, prezesowi Polskiego Związku Paraolimpijskiego Łukaszowi Szelidze, projektantom, wykonawcom, pracownikom nadzoru.

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna