MODERNIZACJA KOLEJNYCH DRÓG

2018-12-05

Ponad 1,5 mln zł kosztować będzie modernizacja sześciu dróg w sołectwach gminy Jasienica. Prace już się rozpoczęły.

Na ich modernizację wójt Janusz Pierzyna pozyskał blisko 1,6 mln zł dofinansowania z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym wypadku uszkodzonych podczas powodzi w 2013 r. Po przetargu koszt prac okazał się mniejszy, niż przewidywał kosztorys, łącznie modernizacja pochłonie 1,51 mln zł, z czego 20 proc. pochodzić będzie z budżetu Gminy Jasienica. – Wykorzystujemy korzystną, bezśnieżną aurę, aby jak najszybciej wykonać te prace. Cieszę się, że udało się pozyskać tak znaczną kwotę, która poprawi stan naszych gminnych dróg – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Remontami objęto na kilku odcinkach ul. Dworcową na granicy Grodźca i Świętoszówki, Pielgrzymkową w sołectwie Bielowicko, Czyrną w sołectwie Jasienica, Sportową w sołectwie Biery, Wygrabowicką w Międzyrzeczu Górnym i drogę gminną od pętli w kierunku Jasienicy w sołectwie Łazy.

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna