DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

2019-05-13

Dzięki dobremu stanowi gminnych finansów i nadwyżce budżetowej w wysokości 15 mln zł, można inwestować w ważne dla mieszkańców naszej gminy i jej przyszłości przedsięwzięcia – mówił wójt Janusz Pierzyna w czwartek 9 maja podczas sesji Rady Gminy Jasienica.

Na wniosek wójta radni przeznaczyli po 400 tys. zł z budżetu Gminy Jasienica na ciężki wóz bojowy dla OSP Rudzica i średni dla OSP Świętoszówka. Wójt bowiem pozyskał z puli ogólnopolskiej dofinansowanie do dwóch wozów strażackich na kwotę 712 tys. zł. Zaznaczył, że ostateczne ceny nowych samochodów będą znane dopiero po zebraniu pieniędzy i złożeniu zapytań ofertowych. – Zależy nam, aby jeden z tych dwóch wozów miał zbiornik wodny o pojemności 4,5 tys. litrów. Tak duży zbiornik zwiększy bezpieczeństwo w naszej gminie, bowiem w wielu miejscach nie ma bezpośredniego dostępu do hydrantu, a tego rodzaju pojazd będzie w stanie ten problem zlikwidować – wyjaśnił.

Radni przeznaczyli też 50 tys. zł na projekt sieci wodociągowej w Międzyrzeczu Górnym w rejonie ulic Sarniej i Łowieckiej oraz 70 tys. zł na wykonanie odwodnienia ul. Siedlaczej w Roztropicach. Jak wyjaśnia wójt przed trzema laty po katastrofalnych deszczach w tym rejonie dotychczasowe odwodnienie nie spełniło swojej roli, zalewając posesje, obecne prace zlikwidują to zagrożenie. Wśród wydatków budżetu Gminy Jasienica znalazło się również 135 tys. zł na realizację projektu „Szlakiem św. Melchiora Grodzieckiego”, pochodzącego z rodziny związanej przez wieki z naszą gminą. Suma ta zostanie w ponad 90 proc. zwrócona z dofinansowania z funduszu mikroprojektów transgranicznych po wykonaniu projektu.

Wójt podziękował również wszystkim radnym obecnej i poprzedniej kadencji za zgodne skierowanie pieniędzy na budowę nowej strażnicy OSP Mazańcowice, która została otwarta w sobotę 4 maja. Znaczące powiększenie i unowocześnienie budynku za kwotę ponad 5 mln zł zostało przeprowadzone z myślą o zapewnieniu druhom właściwych warunków do pełnienia służby i przygotowań do niej. Obiekt będzie służył nie tylko strażakom, ale wszystkim mieszkańcom sołectwa Mazańcowice, ale również zostanie wykorzystany na uroczystości całej gminnej społeczności, co umożliwi okazała sala widowiskowa. – Myślę, że funkcjonowanie straży i filii Gminnego Ośrodka Kultury w tym obiekcie przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego konsolidowania z naszą gminą tych mieszkańców, którzy przeprowadzają się do Mazańcowic i chcą poznać historię, kulturę, zwyczaje, obrzędy i tradycje Śląska Cieszyńskiego – mówił wójt. Pogratulował również strażakom z Mazańcowic, którzy jednocześnie obchodzili 120-lecie istnienia jednostki.

Janusz Pierzyna przyłączył się też do podziękowań, jakie przewodniczący Czesław Machalica złożył organizatorom i uczestnikom imprezy charytatywnej „Razem dla Dzieci”. Na pomoc dla siedmiorga niepełnosprawnych dzieci w niedzielę miłosierdzia Bożego zebrano blisko 29 tys. zł. – Warto organizować takie spotkania, które nas wyczulają na drugiego człowieka – mówił wójt. Poinformował także, że wkrótce ruszą prace związane z budową sieci wodociągowej w Grodźcu w rejonie Zagóry oraz w Jasienicy przy ul. Kościelnej. Koszt pierwszej wyniesie 103,9 tys. zł, drugiej – 86,7 tys. zł. Zostały także rozstrzygnięte przetargi na realizację remontów cząstkowych dróg gminnych we wszystkich sołectwach na łączną sumę 174,5‬ zł. Z kolei prace związane z budową dwóch placów zabaw, w Roztropicach przy strażnicy OSP oraz w Mazańcowicach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, pochłoną w pierwszym przypadku 109,98 tys. zł, zaś drugiej – 104,9 tys. zł. Zakończył się również cykl sprawozdawczo-wyborczych zebrań wiejskich. Wójt podziękował dotychczasowym sołtysom za ich pracę, pogratulował też wyboru na kolejną kadencję w Międzyrzeczu Dolnym Marianowi Szczyrbowskiemu, Rudzicy Czesławowi Machalicy, Iłownicy Czesławowi Szkorupie oraz nowemu sołtysowi Mazańcowic Tomaszowi Donocikowi. Złożył również gratulacje członkom rad sołeckich. Jeszcze raz podziękował wszystkim uczestnikom zebrań wiejskich. Zaprosił też wszystkich mieszkańców gminy Jasienica na sobotę 25 maja do Grodźca na gminne obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystym otwarciem nowej strażnicy OSP, a także do Świętoszówki w sobotę 18 maja na Bieg Floriański.

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna