WALNE ZGROMADZENIE SRiWR OLZA W CIESZYNIE

2019-05-13

W Cieszynie na Walnym Zgromadzeniu Członków spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych współtworzących Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

W spotkaniu w poniedziałek 6 maja wziął udział wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, a także jedna z osób z wąskiego grona polskich członków Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zgromadzenie przyjęło między innymi sprawozdanie za miniony rok, udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2018 oraz zatwierdziło plan działania na rok bieżący.

Posiedzenie dało kolejną sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami i projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego w kontekście współpracy transgranicznej. Tego dnia zebrały się także Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Stowarzyszenia, którzy tworzą m.in. Anna Hetman (Prezydent Jastrzębia-Zdroju), Anna Grygierek (Burmistrz Strumienia), Andrzej Kondziołka (Wójt Zebrzydowice), Jerzy Pilch (Wójt Brennej), Mariusz Adamczyk (Wójt Godowa), a także Henryk Gazurek (Wójt Istebnej).

fot. Euroregion Śląsk Cieszyński

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna