PANIE ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ MATKI

2019-05-24

We wtorek 21 maja przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Jasienica gościły na spotkaniu z okazji Dnia Matki, zorganizowanym przez Gminną Radę KGW.

Gośćmi spotkania byli wójt Janusz Pierzyna, przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica, prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik i wiceprezes Jadwiga Gębala, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Agnieszka Bronowska. Przybyłych gości oraz członkinie 14 kół z terenu naszej gminy przywitała przewodnicząca Rady Genowefa Kopeć.

Pod adresem zaproszonych pań matek padło wiele ciepłych życzeń. Wójt Janusz Pierzyna podziękował paniom za ich trud macierzyństwa. Przypomniał, że dla wielu rodzin posiadanie dzieci jest prawdziwym błogosławieństwem. – Często się jednak o tym zapomina, ale to właśnie zazwyczaj matki biorą na siebie większość ciężaru wychowania. Naszym mamom zawdzięczamy to, jaką odznaczamy się kulturą. Tym bardziej wam dziękuję, że mimo tak licznych obowiązków w domu i pracy macie jeszcze siły i wytrwałość, aby udzielać się społecznie – mówił Janusz Pierzyna do pań uczestniczących w spotkaniu.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia medali Orderu Serca – Matkom Wsi jako symbolu uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku postaw moralnych, za aktywność społeczną i zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny. Aktu dekoracji dokonali wójt Janusz Pierzyna, prezes Danuta Kożusznik, przewodniczący Czesław Machalica i przedstawicielka Rady Kobiet.

Medale otrzymały: Stefania Szkorupa z Bier, Bożena Rajba-Juszkiewicz z Bier, Bogusława Światłoch z Łazów, Jadwiga Gunia z Łazów, Elżbieta Bożek z Łazów, Maria Włodarczyk z Mazańcowic, Maria Piech z Mazańcowic, Katarzyna Szczyrbowska-Bilor z Międzyrzecza Dolnego, Anna Czakon z Rudzicy, Anna Brzęczek z Rudzicy, Anna Feruga z Rudzicy, Jadwiga Trojok z Rudzicy, Genowefa Tomiczek z Rudzicy.

Spotkanie śpiewem i tańcem umilił występ Zespołu „Dudoski”, upłynęło ono pod znakiem rozmów przy kawie i poczęstunku, przygotowanym przez jasienickie KGW.

Dzień Matki po raz pierwszy w Polsce obchodzono w Krakowie w 1914 r.

Zofia Polok

Zobacz też:

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

POMOC WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojska Obrony Terytorialnej z 133 Batalionu Lekkiej Piechoty z Cieszyna po raz kolejny pomogły w dostarczeniu żywności do potrzebujący z gminy ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna