NOWY ROK Z NOWĄ CZĘŚCIĄ

2019-09-02

Uroczyście w poniedziałek 2 września w szkole w Międzyrzeczu Górnym zainaugurowano rok szkolny w gminie Jasienica. Przy tej okazji oddano do użytku nowy segment dydaktyczny.

Przypomnijmy, nową część budynku wybudowano, aby pomieścić dwa dodatkowe roczniki, które pojawiły się w szkole w związku z likwidacją gimnazjów. Wstęgę przeciął wójt Janusz Pierzyna, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, oraz dwaj przewodniczący Rady Gminy Jasienica, w których kadencjach podjęto decyzję i zrealizowano inwestycję: Jan Batelt i Czesław Machalica. Goście uroczystości, m.in. wicekurator Jacek Szczotka, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, radni, rodzice uczniów i nauczyciele, obejrzeli nową część – cztery dobrze wyposażone pracownie: przyrodniczą, chemiczną, historyczną i geograficzną. Całość kosztowała 2,2 mln zł, inwestycję upamiętnia tablica wmurowana na korytarzu w nowej części.

Szkoła wykorzystała też przestrzeń w dotychczasowym budynku i stworzyła dwie kolejne klasy, a także zmodernizowała szatnie i bibliotekę w piwnicy. – Niemałym wysiłkiem stworzyliśmy warunki do tego, abyście mieli odpowiednie warunki do nauki – mówił do uczniów wójt Janusz Pierzyna. – Życzę wam, abyście wykorzystali swoje talenty, które można przecież zakopać, ale które też można pomnożyć, wykorzystując to, co zostało wam dane: wiedzę i mądrość waszych nauczycieli, szkołę z jej wyposażeniem. W ten sposób samemu można osiągnąć mądrość i w dorosłym życiu osiągać sukcesy – dodawał wójt, nawiązując do czytania z Ewangelii na poprzedzającej uroczystość mszy świętej w międzyrzeckim kościele. Z kolei nauczycielom Janusz Pierzyna życzył dobrej pracy, która przynosi im satysfakcję.

To niejedyna nowość w szkole. Oprócz nowego segmentu dydaktycznego, Gmina Jasienica rozpoczęła wartą 4,5 mln zł budowę nowej sali gimnastycznej. 1,5 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania Ministerstwa Sportu. Wójt podziękował wiceministrowi Szwedowi za wsparcie w uzyskaniu tej pomocy finansowej. Wójt podziękował również radnym tej i poprzedniej kadencji za jednomyślność przy podejmowaniu decyzji co do budowy tak segmentu, jak i sali.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zwieńczył występ artystyczny uczniów szkoły.

Zobacz też:

LOTOS NA STREFIE

W niedzielę na trasach biegowych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej zakończono rywalizację w pierwszej letniej edycji Narodowego ...

JUBILEUSZ KOŚCIOŁA W MAZAŃCOWICACH

W niedzielę 9 sierpnia parafianie i zaproszeni goście świętowali 90. rocznicę poświęcenia świątyni w Mazańcowicach, która służy miejscowej ...

OGRANICZONA UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWA

Wójt Gminy Jasienica informuje, że tegoroczne dożynki gminne odbędą się w ograniczonej formule.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna