DOFINANSOWANIE DO PROJEKTÓW JASIENICY

2019-10-10

W czeskich Pardubicach w czwartek 3 października odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w którym uczestniczył Janusz Pierzyna.

Przypomnijmy, że wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna jest jednym z dziesięciu polskich delegatów zasiadających w Komitecie Monitorującym Programy Transgraniczne Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Komitet ma za zadanie m.in. wskazywać te obszary na pograniczu polsko-czeskim, których rozwój wymaga dofinansowania z funduszu unijnych. – Dzięki współpracy transgranicznej i wsparciu finansowemu, jakie nasza gmina uzyskała z tego tytułu, udało się zrealizować wiele projektów służących rozwojowi – wyjaśnia Janusz Pierzyna jako przykłady budowa GOKu w Jasienicy czy skwer przy Urzędzie Gminy, edukacyjne ścieżki parkowe w kompleksie Drzewiarza czy zakup strojów ludowych dla zespołu i wiele innych.

W Pardubicach członkowie Komitetu Monitorującego podsumowali dotychczasową realizację tzw. mikroprojektów finansowanych z funduszy transgranicznych, jednocześnie zatwierdzili zmiany w dokumentacji programowej, w tym realokację środków. Dotyczy to m.in. przesunięcia 3 mln euro na projekty, m.in. jasienicki projekt „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej”. Projekt uzyskał pozytywną opinie i otrzymał zgodę na dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów szacowanych na 1,3 mln zł.

Ogród Tradycji

Projekt „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej – budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy – przeszklonego budynku „Ogród Tradycji”, powstanie przy kompleksie Drzewiarza. Obejmie nowe centrum wystawiennicze „Ogród tradycji”, które będzie -miejscem prezentacji tradycji przemysłowych Śląska Cieszyńskiego. Sala wystawowa, umożliwi organizację wystaw oraz wydarzeń towarzyszących, takich jak warsztaty, seminaria, dyskusje, konferencje. Będzie miała tu swoją siedzibę lokalna informacja turystyczna. Stała ekspozycja zaprezentuje m.in. jasienickie tradycje produkcji mebli giętych, produkowanych w miejscowej fabryce od 1888 r. Zostanie również przypomniana postać Józefa Bożka, pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego wynalazcy. Powstanie kolejna sala na zajęcia promujące nasz Region. Częścią projektu będzie również szlak turystyczny łączący Jasienicę i Goleszów po polskiej stronie oraz Nydek i Wędrynię w Republice Czeskiej, z którymi to gminami projekt będzie wspólnie realizowany. Koszty całości zostały wycenione na blisko 900 tys. euro, zaś część wydzielona na jasienicki Ogród tradycji na prawie blisko 314 tys. euro. Ma on powstać do końca 2021 r.

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna