IX SPARTAKIADA KGW W JASIENICY

2019-10-28

Gmina Jasienica gościła uczestniczki sobotniej IX Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich.

W sobotę 26 października w Spartakiadzie Kół Gospodyń Wiejskich wzięło udział 17 drużyn reprezentujących powiaty bielski, cieszyński, żywiecki, wadowicki i oświęcimski. Gminę Jasienica reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy, Mazańcowic, Wieszcząt i Międzyrzecza Dolnego. W zawodach zwyciężyła drużyna KGW Zbytków, na drugiej pozycji podium uplasowało się KGW Wilkowice, zaś trzecie miejsce zdobyła reprezentacja gospodarzy z KGW Wieszczęta. Wszystkie uczestniczki otrzymały medale, ręcznie zdobione szklane puchary, drużynom wręczono dyplomy, zaś zwyciężczynie od gospodarza gminy Jasienica otrzymały okazałe puchary.

Impreza odbyła się pod hasłem „Zabawy naszych przodków” w hali sportowej szkoły w Jasienicy pod honorowym patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki oraz Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny. Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna jako gospodarz przywitał uczestniczki Spartakiady – przemówienie dostępne tutaj .

Panie z wielkim zaangażowaniem brały udział w konkurencjach, które miały za zadanie m.in.: prezentację zabawnego okrzyku lub piosenki na powitanie, strzał na bramkę z zawiązanymi oczami, rzut ziemniakiem do koszyka, bieg z jajkiem, tor przeszkód czy nawlekanie koralików.

Sportowe zmagania poprzedziło uroczyste przywitanie władz samorządowych, wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny, starosty bielskiego Andrzeja Płonki, wójta gminy Wilkowice Janusza Zemanka, prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Danutę Kożusznik, przewodniczącego Rady Związku Waldemara Pieczary oraz dyrektor szkoły w Jasienicy Jolanty Duźniak. Imprezie towarzyszył Big Band z Jasienicy.

Spartakiada miała na celu prezentacje, zachowanie oraz ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych, a także innego dorobku kulturowego KGW. Promuje też obszary wiejskie i jej bogactwo kulturowe w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, integracje społeczności wiejskiej połączonej z promocją zdrowego stylu życia. Ma za zadanie także popularyzację dokonań sportowych KGW w środowisku lokalnym, a także kultywowanie tradycji sportowych. Organizatorami byli: Wójt Gminy Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy.

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna