NOWY NUMER GAZETY

2019-11-28

Najnowszy numer magazynu samorządowego „Jasienica” dotarł do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw.

Miesięcznik Samorządowy Gminy informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”, którego jednym z punktów był wybór nowego prezesa. Na tę funkcję członkowie powołali wójta Janusza Pierzynę, który wszedł również w skład zarządu Aglomeracji Beskidzkiej. Gazeta informuje także o wyróżnieniu, jakie otrzymał wójt w programie „Samorząd wspiera MŚP” Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Wójt Janusz Pierzyna przybliża mieszkańcom gminy działalność swoją i podległych mu służb, m.in.: informuje o rozpoczynającej się budowie nowej siedziby OSP w Jasienicy i jednoczesnej rozbudowie Urzędu Gminy, czy nowo powstałym placu zabaw w Jasienicy. Wójt Janusz Pierzyna przybliża mieszkańcom gminy m.in. letnią edycję Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „Lotos - Szukamy Następców Mistrza” na trasach w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, benefisie rzeźbiarza, plastyka, animatora kultury, miłośnika przyrody Krzysztofa Czadera.

Gazeta przynosi relację z uroczystości wręczenia medali oraz dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat.  Wśród wydarzeń, jakie zostały opisane w nowym numerze, znalazły się Obchody Święta Niepodległości w Grodźcu, IX Spartakiada w Jasienicy czy tegoroczna gala wręczenia Nagród Księdza Londzina, do której nominowana została Maria Szubert.

Gazeta publikuje relacje o wydarzeniach w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych naszej gminy, także kolejnych sukcesach mieszkańców, odnoszonych w różnych dziedzinach. Polecamy także stałe felietony: Juliusza Wątroby oraz pisany gwarą Josiyniczanina.

Listopadowy numer bezpłatnej „Jasienicy” dostępny tutaj .

Zobacz też:

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA

Sześćset kompletów przyłbic ochronnych przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna