WĘZEŁ DLA JASIENICY

2020-05-14

Jest już gotowa koncepcja nowego układu drogowego przy węźle na S52 w Jasienicy, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne w tym ruchliwym rejonie.  

Wójt Janusz Pierzyna zlecił, opracowanie koncepcji, aby rozwiązać problem z zakorkowanym skrzyżowaniem po obu stronach ekspresówki – przy bibliotece oraz Urzędzie Gminy. Budowa trzech rond oraz dodatkowej nowej drogi, omijającej skrzyżowanie zjazdu z drogi S52, pozwoli rozładować ruch. Jedno rondo powstanie na skrzyżowaniu koło biblioteki, kolejne po przejechaniu pod S52 na skrzyżowaniu z ul. Międzyrzecką w sąsiedztwie Urzędu Gminy. Stąd główny strumień ruchu samochodów skierowany będzie nie bezpośrednio na ul. Strumieńską, ale w prawo, na ul. Międzyrzecką. Kilkadziesiąt metrów dalej nastąpi zjazd z ul. Międzyrzeckiej w lewo w zupełnie nową drogę, która połączy to skrzyżowanie z ul. Strumieńską na wysokości szkoły. W tym miejscu powstanie trzecie rondo.
 
– Układ jest złożony, ale pozwoli przy każdym skrzyżowaniu redukować część strumienia samochodów, tym samym rozładować obecne korki. Zależy nam na wprowadzeniu skutecznego rozwiązania problemów komunikacyjnych na następne dziesięciolecia. Trzeba bowiem pamiętać, że samochodów i ruchu na drogach w tym rejonie raczej będzie przybywać – mówi wójt.
Każde rondo będzie miało po 35 m średnicy zewnętrznej, drogi przejazdowe przynajmniej 7 m szerokości, powstaną chodniki i odwodnienia. Na skrzyżowaniu z nową drogą powstaną dodatkowe pasy do skrętu. Przy okazji zostanie także zmodernizowany odcinek ul. Strumieńskiej od biblioteki do krzyżówki w Jasienicy z szerokim na 3,5 m chodnikiem po stronie zachodniej.

Całość może kosztować ok. 8 mln zł. Wójt zaznacza, że przeprowadzenie inwestycji nie będzie jednak prostym zadaniem, bowiem cały rejon w sąsiedztwie drogi i skrzyżowania podlega Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także Starostwu Powiatowemu, nie zaś gminnemu samorządowi. – Przygotowana koncepcja pozwoli na przygotowanie projektu wykonawczego i zabiegi o realizację inwestycji. W tej sprawie prowadzone są już rozmowy zarówno ze Starostą Bielskim, jak i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – dodaje Janusz Pierzyna.

 
 
Rondo na ul. Strumieńskiej przy szkole.
 
Zaplanowany odcinek nowej drogi, który połączy ul. Międzyrzecką ze Strumieńską.
 
  Skrzyżowanie na ul. Międzyrzeckiej z nowo zaplanowaną drogą.
 
Rondo na ul. Międzyrzeckiej.

 

 
Rondo przy bibliotece. 

 

 
 

Zobacz też:

NOWY KOMENDANT W JASIENICY

Komisarz Jacek Szczypka od początku czerwca pełni służbę na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy.

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna