PODZIĘKOWANIA ZA SŁUŻBĘ W JASIENICY

2020-05-19

Wójt Janusz Pierzyna podziękował podinsp. Mariuszowi Mrożkowi, który kończy swoją służbę komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy.

Pożegnanie nastąpiło w piątek 15 maja. Komendant kończy służbę na tym stanowisku po ponad trzyletnim kierowaniu Komisariatem Policji w Jasienicy.

„…służył Pan naszej lokalnej społeczności, wykazując się wielkim profesjonalizmem i wysoką kulturą osobistą. Dziękuję za wzorową współpracę z samorządem w podejmowaniu wielu inicjatyw i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Jasienica” – podziękował w specjalnym liście gratulacyjnym wójt Janusz Pierzyna podinsp. Mariuszowi Mrożkowi. „Bardzo cenię sobie ten czas współpracy i stałą gotowość do niesienia pomocy na każde wezwanie. Z wdzięcznością patrzę na Pana zaangażowanie w tworzenie profesjonalnego zespołu i dbanie o wyposażenie naszego Komisariatu w najlepszy sprzęt” – dodawał wójt.

Komendant również podziękował wójtowi za wzorcową współpracę wręczając szklaną pamiątkę.

Zobacz też:

NOWY KOMENDANT W JASIENICY

Komisarz Jacek Szczypka od początku czerwca pełni służbę na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy.

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW

Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pierzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego nauczania uczniów.

MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna