KOMPUTERY DO ZDALNEGO NAUCZANIA

2020-05-28

Do uczniów z gminy Jasienica, którzy mają kłopoty w skompletowaniu sprzętu potrzebnego do zdalnego nauczania, w najbliższych dniach trafi 36 komputerów.

– Komputery są dobrze wyposażone. Zależało nam, aby znaleźć taki sprzęt, który posłuży nie tylko teraz, w czasie pandemii do zdalnego nauczania, ale z którego szkoły będą korzystać też później w swoim codziennym procesie dydaktycznym – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica podpisała umowę na zakup komputerów w ramach wsparcia z Programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie ok. 80 tys. zł.

Obecnie Urząd Gminy przesunął środki finansowe z innego zadania, aby nie czekać na faktyczne przelanie tej kwoty z budżetu Państwa. W takiej bowiem sytuacji komputery trafiłyby do potrzebujących dzieci dopiero w lipcu. – Mamy nadzieję, że środki finansowe, zapisane w umowie, wpłyną ostatecznie do budżetu Gminy – mówi Janusz Pierzyna.

 

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna