INFORMACJA DLA PACJENTÓW

2020-05-29

Od poniedziałku 1 czerwca ponownie rusza Laboratorium Analityczne oraz Pracownia RTG. SG ZOZ przypomina o konieczności uprzedniej rejestracji telefonicznej.

W okresie pandemii podstawową formą realizacji usług przez lekarzy, pielęgniarki i położne pracujące w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy są teleporady. Teleporada wymaga telefonicznej rejestracji, stąd apel do Państwa, aby w wyznaczonym terminie oczekiwać na połączenie telefoniczne.

Tylko w sytuacjach nagłych bądź ocenionych przez pracowników medycznych jako tego wymagające, realizowane są bezpośrednie wizyty. Wizyty w Ośrodkach Zdrowia każdorazowo muszą być poprzedzone rejestracją telefoniczną, w trakcie której podana zostanie data i godzina wizyty. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie, gdyż tylko wtedy będzie możliwość skorzystania z porady bez konieczności oczekiwania na wejście do Ośrodka Zdrowia. Celem zminimalizowania niebezpieczeństwa wzajemnego zarażania się przez pacjentów ilość osób mogących jednocześnie przebywać w Ośrodku ograniczona jest do dwóch osób na jednego lekarza.

Na tych samych zasadach jak wyżej od 1 czerwca 2020 r. przywracamy funkcjonowanie Laboratorium Analitycznego oraz Pracowni RTG. Materiał do badań laboratoryjnych pobierany będzie w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy w godzinach od 7.00 do 9.00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej. Prosimy o punktualne przybywanie do punktu poboru materiału, gdyż podobnie jak w przypadku wizyt lekarskich jednocześnie w Ośrodku mogą przebywać tylko dwie osoby. Pracownia RTG czynna będzie w środy w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w czwartki w godzinach od 14.00 do 18.00.

Kierownik SGZOZ

Jan Matuszek

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna