POMOC WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

2020-05-29

Wojska Obrony Terytorialnej z 133 Batalionu Lekkiej Piechoty z Cieszyna po raz kolejny pomogły w dostarczeniu żywności do potrzebujący z gminy Jasienica.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy zwrócił się do cieszyńskiej jednostki WOT z prośbą o pomoc w przywiezieniu i rozładowaniu żywności. Ośrodek otrzymał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Paczki należało odebrać z bielskiego magazynu Caritasu Diecezji Bielsko-Żywieckiej i dostarczyć dla potrzebujących rodzin na terenie gminy Jasienica.

W niedzielę i poniedziałek 24 i 25 maja żołnierze przetransportowali łącznie ponad 6 ton żywności. – Żołnierze mimo trudnych warunków atmosferycznych pracowali z zaangażowaniem i poświęceniem. Wśród żołnierzy były również kobiety, a także osoba duchowna. Pomoc Wojska Obrony Terytorialnej w obecnej sytuacji była niezastąpiona, za co serdecznie im dziękujemy – mówi Agnieszka Bednarz, kierownik GOPS w Jasienicy.

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna