MASECZKA OCHRONNA NADAL OBOWIĄZKOWA

2020-06-01

Urząd Gminy Jasienica przypomina, że nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w zamkniętych pomieszczeniach.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu pracownicy będą obsługiwać mieszkańców w sali GOK-u obok głównego wejścia do Urzędu. W trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy również, by do budynku wchodzić pojedynczo.

Ponadto, w dalszym ciągu główne drzwi do Urzędu Gminy Jasienica będą otwierane po zawiadomieniu dzwonkiem umieszczonym obok wejścia, następnie należy postępować zgodnie z poleceniami pracowników, aby dokonać opłat w kasie Urzędu oraz złożyć dokumenty na Dzienniku Podawczym.

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna