PANIE ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ MATKI

2020-06-19

W środę 17 czerwca przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, gościły na spotkaniu z okazji Dnia Matki, zorganizowanym przez Gminną Radę KGW.

Nie ma to jak znowu zasiąść w gronie koleżanek, przyjaciółek z władzami samorządowymi, przy wspólnym stole. Sytuacja na świecie zaskoczyła nas i nagle, z dnia na dzień, po prostu musieliśmy zostać w domu i dlatego z opóźnieniem świętowaliśmy Dzień Matki w naszej gminie.

Przybyłych gości oraz członkinie 14. kół z terenu naszej gminy i zaprzyjaźnionego koła z Wapienicy, przywitała Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Genowefa Kopeć. Spotkanie zaszczycili: wójt gminy Janusz Pierzyna z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Czesław Machalica, zastępca wójta Krzysztof Wieczerzak, prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik i wiceprezes Jadwiga Gębala dyrektor GOK Agnieszka Bronowska.

Zaproszone panie – matki usłyszały pod swoim adresem wiele ciepłych życzeń, a spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń – medali Orderu Serca - Matkom Wsi, jako symbolu uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku postaw moralnych, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny.

Wójt Janusz Pierzyna podkreślił znaczenie święta Dnia Matki, które jest szczególne, a wynika ze specjalnej roli polskich kobiet w utrzymaniu polskości, tradycji i rodziny. To naszym mamom zawdzięczamy nasz system wartości, naszą postawę, nasze zasady i kulturę.

- Tym bardziej wam dziękuję, że mimo tak licznych obowiązków w domu i pracy, macie jeszcze siły i wytrwałość, aby udzielać się społecznie – mówił Janusz Pierzyna do członkiń gminnych kół gospodyń wiejskich.

Aktu dekoracji dokonali: wójt Gminy Jasienica, prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Członek Zarządu Rady Kobiet i przewodniczący Rady Gminy.

Medale otrzymały: Cecylia Folek, Joanna Wojnicka i Maria Światłoch z Międzyrzecza Górnego, Krystyna Hawełek, Dorota Pękala i Janina Kajzer z Jasienicy, Barbara Paszek z Mazańcowic, Bernadeta Gańczarczyk, Anna Wieja i Krystyna Łosik z Łazów.

Spotkanie udowodniło, że człowiek jest istotą społeczną, która funkcjonuje właściwie, gdy wchodzi w różne role społeczne. To właśnie m.in. życie społeczne pozwala nam się samorealizować, osiągać sukcesy, otrzymywać wsparcie.

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna