KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA BESKIDZKA

2020-06-25

  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku – Białej zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo Stowarzyszenia.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe oraz grafików komputerowych. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli instytucji kultury z terenu naszego subregionu. Autor zwycięskiego projektu logo otrzyma nagrodę pieniężną.
 
Projekt wraz z krótkim opisem znaczenia logo, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu , oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych (załącznik nr 3 do regulaminu), należy przesłać do 8 lipca 2020 r . (decyduje data wpływu) drogą elektroniczną na adres: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu , w tytule e-maila wpisując „Konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie http://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/aktualnosci/news/id/6710.html
Informacja:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna