PIENIĄDZE NA INWESTYCJE

2020-06-26

Ponad 2,35 mln zł pozyskał wójt Janusz Pierzyna z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych przeznaczonych dla gmin Powiatu Bielskiego.

Symboliczny czek wręczyli wójtowi ministrowie Stanisław Szwed i Grzegorz Puda w Starostwie Bielskim w Bielsku-Białej. Powiat Bielski z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzymał łącznie prawie 9,3 mln zł, zaś 10 bielskich gmin ponad 19,5 mln zł. Gmina Jasienica z tej puli otrzymała 2 352 112 zł.
Pieniądze można wydać na rozpoczęte już przedsięwzięcia oraz te, które mają ruszyć w tym roku. Można je przeznaczyć również na tzw. wkład własny przy inwestycjach, na które pozyskano środki zewnętrzne.
 
 
 

 

 

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna