OBRADOWAŁO STOWARZYSZENIE OLZA

2020-06-29

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” udzieliło prezesowi Januszowi Pierzynie oraz całemu zarządowi absolutorium za 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Olza” przeprowadzono w sali widowiskowej Drzewiarza w Jasienicy w piątek 26 czerwca. Część przedstawicieli samorządów lokalnych, współtworzących Stowarzyszenie „Olza”, w zebraniu uczestniczyła zdalnie. Walne Zgromadzenie przyjęło między innymi sprawozdanie za miniony rok i udzieliło absolutorium Zarządowi z prezesem Januszem Pierzyną na czele.

Na spotkaniu uczestnicy zatwierdzili plan działania na rok bieżący. Podjęte zostały również uchwały o nowych projektach własnych oraz ważne rozstrzygnięcia dotyczące gospodarki finansowej Stowarzyszenia. Decyzje te umożliwią dalszą efektywną pracę na rzecz rozwoju samorządów lokalnych, Śląska Cieszyńskiego i całego obszaru Euroregionu.

Posiedzenie dało kolejną sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami euroregionalnymi i regionalnymi oraz projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego w kontekście współpracy transgranicznej.

Tego dnia zebrała się także Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia podziękowali wójtowi Jasienicy Januszowi Pierzynie oraz dyrekcji i pracownikom jasienickiego GOK-u za pomoc w organizacji Zgromadzenia, tak trudnej szczególnie w okresie zagrożenia epidemicznego.

Bogdan Kasperek

 

Zobacz też:

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Polskie i czeskie samorządy pogranicza deklarują kontynuację współpracy mimo ograniczeń wynikających z pandemii.

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE

W ostatnich dniach zakończyły się remonty kilku dróg w sołectwach gminy Jasienica.

INFORMACJA

Aktualizacja danych dotyczących procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna