ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA

2020-07-02

Na sesji w czwartek 25 czerwca radni jednogłośnie udzielili wójtowi Januszowi Pierzynie wotum zaufania i absolutorium za 2019 r.

Sesja przeprowadzona została w sali widowiskowej Drzewiarza w rygorze sanitarnym związanym z zagrożeniem epidemicznym. Radni i goście sesji nagrodzili brawami wójta za jego pracę w 2019 r. W uzasadnieniu udzielenia wotum zaufania i absolutorium przytoczono, że ubiegłoroczne dochody zostały zrealizowane na poziomie 99,99 proc. planu (ponad 117,7 mln zł), zaś wydatki – 96,07 proc. (ponad 126,4 mln zł). Wójt podziękował za głosowanie, podziękował również radnym, sołtysom, radom sołeckim, współpracownikom i pracownikom Gminy oraz podległych jej jednostek za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju gminy.

Sesja była również okazją do prezentacji Raportu o stanie gminy Jasienica w 2019 r. Janusz Pierzyna podkreślił, że ubiegłoroczny budżet był nadwyżkowy, co rzadko się zdarza samorządom. Zwrócił też uwagę, że 2019 r. był wyjątkowo obfity w inwestycje – zarówno te kończone, rozpoczęte, jak i zrealizowane w 2019 r. – Nasza gmina stale się rozwija. Nie przerywamy inwestowania, choć ten rok może być trudny ze względu na przyhamowanie gospodarki spowodowane pandemią – wyjaśniał radnym.

Wśród inwestycji w 2019 r. znalazły się m.in. program termomodernizacji i przebudowy sześciu obiektów użyteczności publicznej (3 strażnic OSP w Rudzicy, Świętoszówce, Wieszczętach, 2 filii GOK w Bierach i Rudzicy oraz szkoły w Wieszczętach), wybudowanie strażnic w Mazańcowicach i Grodźcu – obiektów wielofunkcyjnych, z dużymi salami widowiskowymi, segmentu szkoły w Międzyrzeczu Górnym,. Był to także rok rozpoczęcie kilkuletnich inwestycji – budowy OSP i rozbudowy Urzędu Gminy w Jasienicy, segmentu szkoły w Świętoszówce i budowy sali gimnastycznej w Międzyrzeczu Górnym. Janusz Pierzyna wskazał, że wiele z inwestycji oraz innych projektów udało się zrealizować dzięki pozyskanym funduszom ze źródeł zewnętrznych.

Janusz Pierzyna informując o bieżących sprawach podziękował strażakom z gminnych jednostek OSP, którzy w ostatnich tygodniach kilkadziesiąt razy interweniowali, niosąc pomoc przy podtopieniach i zalaniach, jakie wiązały się z ulewnymi deszczami. – To dlatego tak wspieramy straże pożarne, bo na druhów zawsze można liczyć. Kupując nowoczesny sprzęt i wozy bojowe nie dajemy strażakom zabawek, lecz inwestujemy w nasze bezpieczeństwo – mówił wójt.

W ostatnich tygodniach Janusz Pierzyna pozyskał dofinansowanie do dwóch kolejnych wozów strażackich, jakie wkrótce trafią na wyposażenie jednostek gminnych OSP. Samochód średni dla Międzyrzecza Dolnego – szacowany koszt to 760 tys. zł, z czego 280 tys. zł stanowi wkład budżetu Gminy Jasienica, 20 tys. zł samej OSP, zaś 480 tys. zł dofinansowanie z MSWiA oraz Komendy Głównej PSP. Z kolei do Mazańcowic ma trafić auto ciężkie warte blisko 1 mln zł. W tym przypadku Gmina dołoży 480 tys. zł, 10 tys. OSP, zaś 510 tys. zł pochodzić będzie z dofinansowania z tych samych źródeł zewnętrznych.

Mimo pandemii Gmina Jasienica cały czas inwestuje, choć z nowymi przetargami na duże inwestycje jeszcze się wstrzymuje. Został rozstrzygnięty przetarg na remonty i przebudowy dróg w sołectwach Bielowicko, Biery, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta na kwotę 653,7 tys. zł, w sołectwach Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Rudzica na kwotę 629 tys. zł, przebudowę drogi gminnej ul. Hiacyntów w sołectwie Jasienica na kwotę 77 tys. zł, a także Pod Górką (Solarska) w sołectwie Grodziec na kwotę 125 tys. zł. Trwają również prace przy kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP Wieszczęta za kwotę 223 613,99 zł.

W okresie między sesjami Gmina zakupiła ponad 80 laptopów, które trafiły do uczniów na potrzeby nauczania zdalnego. Należność w wysokości 180 tys. zł ma być zwrócona Gminie z budżetu Państwa.

Radni podobnie jak inne samorządy z regionu wystosowały stanowiska sprzeciwiające się planom likwidacji w Bielsku-Białej dyspozytorni Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, a także za utworzeniem na terenie lotniska w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wójt Janusz Pierzyna podziękował wszystkim mieszkańcom gminy za stosowanie się do obostrzeń związanych z epidemią. Podziękował również osobom, które mimo zagrożenia nie przerywają pracy, strażakom, pracownikom Gminy i jej jednostek, służby zdrowia, bibliotek, szkół, Zakładu Komunalnego, sklepów.

Zobacz też:

MOBILNE BIURO W JASIENICY

W środę 12 sierpnia do Jasienicy zawitało Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”.

LOTOS NA STREFIE

W niedzielę na trasach biegowych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej zakończono rywalizację w pierwszej letniej edycji Narodowego ...

JUBILEUSZ KOŚCIOŁA W MAZAŃCOWICACH

W niedzielę 9 sierpnia parafianie i zaproszeni goście świętowali 90. rocznicę poświęcenia świątyni w Mazańcowicach, która służy miejscowej ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna