AGLOMERACJA BESKIDZKA MA WŁASNE LOGO

2020-07-17

Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka rozstrzygnęła konkurs na logo.

Na konkurs nadesłano 78 prac, komisja konkursowa pod przewodnictwem grafika prof. Michała Klisia uznała ich poziom za wysoki. Za najlepszą jednogłośnie uznano pracę Piotra Wolanina, mieszkańca gminy Jasienica. W uzasadnieniu napisano, że zwycięski projekt spełnia „warunki integracji Aglomeracji Beskidzkiej poprzez zastosowanie oszczędnej, nowoczesnej, geometrycznej struktury punktów i ich wyróżnienie kolorem oraz w formie monochromatycznej, jest przejrzysty, czytelny, estetyczny, uniwersalny oraz umożliwiający funkcjonowanie na różnych polach użytkowych i promocyjnych”.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka” powstało w 2019 r. Zrzesza wszystkie samorządy gmin i powiatów z terenu południa województwa, a więc powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna został wybrany na członka zarządu Aglomeracji jako przedstawiciel gmin powiatu bielskiego. Stowarzyszenie ma reprezentować interesy całego subregionu południowego, występować o fundusze na wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie komunikacji kolejowej, drogownictwie czy ochronie środowiska. 

Zobacz też:

MOBILNE BIURO W JASIENICY

W środę 12 sierpnia do Jasienicy zawitało Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”.

LOTOS NA STREFIE

W niedzielę na trasach biegowych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej zakończono rywalizację w pierwszej letniej edycji Narodowego ...

JUBILEUSZ KOŚCIOŁA W MAZAŃCOWICACH

W niedzielę 9 sierpnia parafianie i zaproszeni goście świętowali 90. rocznicę poświęcenia świątyni w Mazańcowicach, która służy miejscowej ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna