WALNE ZEBRANIE LGR

2020-07-31

W sali widowiskowej Drzewiarza w Jasienicy w środę 29 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które udzieliło Prezesowi Januszowi Pierzynie oraz całemu Zarządowi absolutorium za 2019 r.

W trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przegłosowano aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzono zmiany zapisów w Regulaminie Rady, zmiany w Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina, z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych, a także zmiany zapisów w Procedurze wyboru operacji własnych LGD. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok, a także udzieliło absolutorium dla Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia za poprzedni rok.

Dla środków ostrożności podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wręczono własnoręcznie wykonane przez pracowników biura maseczki z motywem rybackim. W związku z realizacją mikroprojektu pn. „Maluchy bez granic” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, każdy z przybyłych uczestników Walnego Zebrania otrzymał komplet materiałów edukacyjnych składający się z: gry planszowej „Nasza Bielska Kraina”, kolorowanki „Kredką po Bielskiej Krainie”, książeczki edukacyjnej „W Bielskiej Krainie” oraz puzzli „Nasza Bielska Kraina”.

Prezes LGR Janusz Pierzyna podziękował Członkom Stowarzyszenia za udzielone absolutorium, za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia oraz obecność na Walnym Zebraniu Członków szczególnie w czasach zagrożenia epidemicznego. 

Zobacz też:

MOBILNE BIURO W JASIENICY

W środę 12 sierpnia do Jasienicy zawitało Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”.

LOTOS NA STREFIE

W niedzielę na trasach biegowych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej zakończono rywalizację w pierwszej letniej edycji Narodowego ...

JUBILEUSZ KOŚCIOŁA W MAZAŃCOWICACH

W niedzielę 9 sierpnia parafianie i zaproszeni goście świętowali 90. rocznicę poświęcenia świątyni w Mazańcowicach, która służy miejscowej ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna