OGRANICZONA UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWA

2020-08-07

Wójt Gminy Jasienica informuje, że tegoroczne dożynki gminne odbędą się w ograniczonej formule.

Dożynki gminne w tym roku zgodnie z planem odbędą się w sobotę 15 sierpnia w Rudzicy. Ze względu jednak na pandemię i związane z nią obostrzenia uroczystości zostaną ograniczone do mszy św., odprawionej w podziękowaniu za plony o godz. 11.30 w kościele św. Jana Chrzciciela z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

Zobacz też:

INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY JASIENICA

Informacja w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

DRUGIE MIEJSCA NA FESTIWALU MODELARSKIM

Świetnie zaprezentowali się modelarze z klubu „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii GOK w Jasienicy podczas XI Festiwalu Modeli ...

POGRĄŻENI W GŁĘBOKIM SMUTKU I ŻALU

Władze Gminy Jasienica z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiają, że w dniu 21.09.2020 roku w wieku 64 lat odszedł Jan Mrzyk członek i aktywny ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna