DROGI PO REMONTACH

2020-09-03

Wszystkie zaplanowane na ten rok roboty przy przebudowach i remontach dróg gminnych zostały zakończone.

W ostatnich dniach zostały odebrane kolejne drogi po zakończonych remontach. – Mimo trudnej sytuacji finansowej, związanej z pandemią i ograniczeniem wpływów do naszego gminnego budżetu, nie zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia zaplanowanych na ten rok remontów dróg. Uznaliśmy bowiem, że poprawa stanu nawierzchni ulic w sołectwach gminy Jasienica znacząco przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu dojazdu do domu i pracy – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.

W ostatnich dniach do użytku po remontach i przebudowach zostały oddane drogi Zawiście, Willowa, Stroma, boczna od Sportowej, Rodzinna i Leśna w Mazańcowicach. Łącznie prace objęły odcinki o długości ponad 820 m na kwotę blisko 259 tys. zł. W Międzyrzeczu Dolnym wyremontowano ul. św. Floriana na odcinku 462 m za kwotę 143,4 tys. zł, w Łazach ul. Kamieniec (154 m za 88,3 tys. zł), Iłownicy ul. Leśną (255 m za 77 tys. zł), Roztropicach ul. Marii Wardas (200 m wraz z wjazdem na drogę powiatową, łączny koszt to 61,3 tys. zł), a Landeku ul. Borek (133 m za 53 tys. zł). Z kolei w Rudzicy przebudowa objęła odcinki dróg o długości ponad 450 m na ulicach Szczęśliwej, św. Franciszka i Południowej. W tym wypadku koszt robót wyniósł blisko 179 tys. zł. We wszystkich przypadkach zostały wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne oraz pobocza. W miejscach, gdzie było to konieczne, wzmocniono również podbudowę dróg.

Łącznie w tym roku na planowe remonty i przebudowy dróg gminnych budżet Gminy Jasienica wydał ponad 1,55 mln zł, co pozwoliło wykonać prace na drogach o łącznej długości ok. 4,2 km. Oprócz tego we wszystkich sołectwach przeprowadzone zostały remonty cząstkowe, polegające na usuwaniu ubytków w nawierzchniach dróg gminnych. W tym wypadku prace ciągle są prowadzone.

Ulica Południowa w Rudzicy.

 

Ulica Leśna w Iłownicy.

 

Ulica św. Franciszka w Rudzicy.

 

Zobacz też:

INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY JASIENICA

Informacja w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

DRUGIE MIEJSCA NA FESTIWALU MODELARSKIM

Świetnie zaprezentowali się modelarze z klubu „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii GOK w Jasienicy podczas XI Festiwalu Modeli ...

POGRĄŻENI W GŁĘBOKIM SMUTKU I ŻALU

Władze Gminy Jasienica z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiają, że w dniu 21.09.2020 roku w wieku 64 lat odszedł Jan Mrzyk członek i aktywny ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna