WÓJT NOMINOWANY DO NAGRODY MARKA – ŚLĄSKIE

2020-09-04

Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, został jedną z pięciu osób nominowanych w tym roku do nagrody konkursu „Marka – Śląskie” w kategorii osobowość roku.

Janusz Pierzyna otrzymał nominację za ogromne zaangażowanie we współpracę na terenie pogranicza województwa śląskiego i Czech, działając aktywnie w organizacjach transgranicznych Śląska Cieszyńskiego. Jednocześnie podkreślona została jego szeroka działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i różnorodnych tradycji Śląska Cieszyńskiego, w tym tworzenia warunków dla działalności miejscowych grup, instytucji i organizacji społecznych.

Toteż sukcesywnie od wielu lat Gmina pod kierunkiem Janusza Pierzyny tworzy warunki infrastrukturalne dla takiej działalności. Pod tym względem rok 2019 był wyjątkowy, bowiem oprócz ukończenia dwóch nowych strażnic OSP – inwestycji rozszerzonych jednocześnie o duże sale spotkań – radykalnie rozbudowano i zmodernizowano dwie sołeckie filie Gminnego Domu Kultury oraz trzy kolejne strażnice OSP, również z przebudową dużych sal spotkań.

Łącznie na te cele wydano z gminnej kasy blisko 14 mln zł. Budynki te stanowią centra życia społecznego sołectw. Z tego względu ich dostosowanie do współczesnych norm i warunków odbywania dużych zebrań i innego rodzaju spotkań, także kulturalnych, kulinarnych i innych, znacznie ułatwiło prowadzenie działalności społecznej organizacjom, zespołom czy grupom mieszkańców.

Konkurs promocji Województwa Śląskiego „Marka – Śląskie” organizowany jest po raz 11. Na celu ma promocję regionu poprzez najciekawsze inicjatywy, inwestycje, działania oraz najbardziej dynamiczne firmy i mieszkańców, którzy angażują się w rozwój województwa śląskiego. Już nominacja, a tym bardziej nagroda umożliwia szersze pokazanie dokonań regionu, a tym samym wskazanie na jego bogactwo gospodarcze, środowiskowe, społeczne czy turystyczne. Nagroda „Marka - Śląskie" jest również podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.

Nagrodę przyznaje się w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, dziedzictwo kulturowe regionu, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, media, osobowość roku. W tej ostatniej kategorii obok Janusza Pierzyny zostali nominowani również Fedir Yurkevych, prezes Zarządu Hegelmann Transporte sp. z o.o. z Częstochowy, Ewa Pokorska-Ożóg, Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach, Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic, obecnie Senator RP.

Organizatorzy, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, zapowiada, że rozstrzygnięcie konkursu, a wraz z nim wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi najpóźniej do 15 października.

Zobacz też:

INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY JASIENICA

Informacja w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

DRUGIE MIEJSCA NA FESTIWALU MODELARSKIM

Świetnie zaprezentowali się modelarze z klubu „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii GOK w Jasienicy podczas XI Festiwalu Modeli ...

POGRĄŻENI W GŁĘBOKIM SMUTKU I ŻALU

Władze Gminy Jasienica z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiają, że w dniu 21.09.2020 roku w wieku 64 lat odszedł Jan Mrzyk członek i aktywny ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna