MANEWRY NA PROCHOWNI

2020-09-07

Z zachowaniem rygorów obowiązujących w okresie pandemii w sobotę 5 września na Starej Prochowni w Gminie Jasienica grupy rekonstrukcyjne przeprowadziły manewry historyczne pod nazwą „Szlak Historii Ziemi Bielskiej”.

– Cieszę się, że mogliśmy gościć zapaleńców historii, którzy wspólnie angażują się w zachowanie pamięci o przeszłości naszego regionu, Polski i Europy. Szkoda, że przepisy uniemożliwiły szerszej publiczności zapoznanie się z manewrami, ale mam nadzieję, że w nadchodzącym okresie, już po pandemii, będzie okazja, aby znów przeprowadzić pokazy rekonstrukcji historycznych – mówi wójt Janusz Pierzyna, który przywitał uczestników manewrów na Starej Prochowni w Międzyrzeczu Górnym.

Organizatorami manewrów „Szlak Historii Ziemi Bielskiej” były Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Breda” przy Beskidzkim Stowarzyszeniu Maczkowców oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Beskidy”. Wraz z ponad setką rekonstruktorów historii z okresu II wojny światowej z całej Polski zaprezentowano trzy różne inscenizacje z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych i broni na amunicję hukową. W pokazach uczestniczyło też dziesięć pojazdów z tamtego okresu, co uczyniło wydarzenie jeszcze bardziej atrakcyjne.

Wszystkie grupy rekonstrukcyjne wzięły udział w wycieczce krajoznawczej, podczas której poznały historię najbliższej okolicy, m.in. poznali historię umocnień schronów bojowych pozycji „Bielsko”, miejsce zamordowania kpt. Henryka Flame oraz miejsce mordu na Polakach z maja 1942 r. w Zabrzegu. Rekonstruktorzy obejrzeli również Jezioro Goczałkowickie i zapoznali się z historią zbiornika.

Dla uczestników przygotowano poczęstunek wojskową grochówką prosto z kuchni polowej. Wydarzenie zorganizowano dzięki dofinansowaniu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.

Zobacz też:

INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY JASIENICA

Informacja w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

DRUGIE MIEJSCA NA FESTIWALU MODELARSKIM

Świetnie zaprezentowali się modelarze z klubu „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii GOK w Jasienicy podczas XI Festiwalu Modeli ...

POGRĄŻENI W GŁĘBOKIM SMUTKU I ŻALU

Władze Gminy Jasienica z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiają, że w dniu 21.09.2020 roku w wieku 64 lat odszedł Jan Mrzyk członek i aktywny ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna