O DWÓCH WĘZŁACH

2020-09-08

Wójt Janusz Pierzyna zorganizował spotkanie, na którym omawiano możliwości inwestycji drogowych związanych z dwoma węzłami na S52: w Jasienicy i Grodźcu.

Na spotkanie został zaproszony m.in. poseł Ziemi Bielskiej, a zarazem wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, a także Marek Niełacny, p.o. dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oraz starosta bielski Andrzej Płonka. Januszowi Pierzynie zależało, aby w gronie osób zainteresowanych, a jednocześnie odpowiedzialnych za drogi w naszym regionie, zastanowić się, jak usprawnić ruch samochodów i zlikwidować korki. Chodzi przede wszystkim o skrzyżowanie drogi ekspresowej S52 w Jasienicy. Jak wykazał wójt prezentując zdjęcia i filmy, w godzinach szczytu na ul. Strumieńskiej i skrzyżowaniu obok Urzędu tworzą się kilometrowe korki, ciągnące się daleko na zjeździe z S52 od strony Bielska. Ten sam strumień pojazdów blokuje przejazd od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy w stronę biblioteki.

Z drogi nie korzystają jedynie kierowcy z Jasienicy, ale coraz liczniej również jadący do Jaworza, Chybia i gminy Brenna. – Problem narasta od kilkunastu lat, od 5 lat jest już bardzo poważny i należy się spodziewać, że będzie coraz gorzej. Dlatego przygotowaliśmy pomysły, aby go rozwiązać – mówił wójt.

Przypomnijmy, wójt Janusz Pierzyna na początku roku zlecił opracowanie koncepcji, która przewiduje budowę trzech rond: przy bibliotece, kolejne po przejechaniu pod S52 na skrzyżowaniu z ul. Międzyrzecką w sąsiedztwie Urzędu Gminy, zaś trzecie przy szkole. Jednocześnie powstałoby zupełnie nowe połączenie pomiędzy szkołą a ulicą Międzyrzecką na gruncie wykupionym przez Gminę Jasienica. Nowe połączenie dochodziłoby od ronda do skrzyżowania na ul. Międzyrzeckiej, również nowo powstałego. Koncepcja została tak opracowana, aby na każdym kolejnym skrzyżowaniu i rondzie rozładowywać część ruchu, tym samym zmniejszając korki.

Drugą kwestią spotkania było zaplanowanie zbudowania zjazdu z S52 od strony Bielska i zjazdu na ekspresówkę w kierunku Cieszyna na wysokości Grodźca. Byłoby to uzupełnienie zjazdu i wyjazdu w kierunku z Cieszyna do Bielska na wysokości Świętoszówki. Jak wyjaśniał wójt Janusz Pierzyna, nowe rozwiązanie spowoduje, że część kierowców, którzy dzisiaj zjeżdżają z S52 w Jasienicy w kierunku Brennej, kilku sołectw gminy Jasienica i kilku miejscowości gminy Skoczów, skorzysta właśnie z węzła w Grodźcu. Tym samym odciążą skrzyżowanie w Jasienicy.

W ustaleniu ze starostą bielskim Andrzejem Płonką wójt zaproponował, aby zlecieć przygotowanie kompletnej już dokumentacji przebudowy skrzyżowań w rejonie węzła w Jasienicy, sfinansowanej przez Gminę Jasienica, Starostwo Powiatowe i katowicki Oddział GDDKiA. Poprosił też dyrektora katowickiej GDDKiA Marka Niełacnego o wyrażenie opinii czy możliwe jest zaangażowanie w obie inwestycje.

Dyrektor Marek Niełacny wyjaśnił, że również według ich ustaleń problemy na węźle w Jasienicy domagają się rozwiązania z powodu korków, jakie tworzą się na S52. Podkreślił jednak, że decyzje o tego typu inwestycjach podejmuje nie Generalna Dyrekcja, lecz Ministerstwo Infrastruktury. Dlatego zaproponował, aby zwrócić się do Ministerstwa z wnioskiem o sfinansowanie jasienickich rozwiązań, któremu katowicki oddział GDDKiA ze swej strony udzieli poparcia jako mającemu mocne podstawy.

– Wspólnie ze Starostwem Powiatowym przygotujemy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. Zależy nam, aby jak najszybciej rozpocząć projektowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej. Myślę, że w 1,5 roku wystarczy projektantowi na wykonanie projektu drogowego wraz z uzgodnieniami. Liczę, że w 2022 r. można będzie przystąpić do wykonania przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania w Jasienicy – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Uczestnicy spotkania podczas narady

Uczestnicy spotkania przed rozpoczęciem obrad

Przemówienie wójta

Zobacz też:

INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY JASIENICA

Informacja w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

DRUGIE MIEJSCA NA FESTIWALU MODELARSKIM

Świetnie zaprezentowali się modelarze z klubu „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii GOK w Jasienicy podczas XI Festiwalu Modeli ...

POGRĄŻENI W GŁĘBOKIM SMUTKU I ŻALU

Władze Gminy Jasienica z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiają, że w dniu 21.09.2020 roku w wieku 64 lat odszedł Jan Mrzyk członek i aktywny ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna