II JASIENICKI BIEG NA NARTOROLKACH

2020-09-15

W sobotę 19 września zapraszamy na II Jasienicki Bieg na Nartorolkach. Widzów będą obowiązywać przepisy związane z zagrożeniem epidemicznym.

Zgodnie z wymogami sanitarnymi podczas zawodów na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym będzie można przebywać z obowiązkowo założoną maseczką ochronną lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos.

Nie dotyczy to więc wyłącznie zawodników startujących w zawodach w momencie startu i bezpośredniego przygotowania do niego. W tym czasie mają oni obowiązek zachować odpowiedni dystans od pozostałych uczestników. Na obiektach będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. Za szatnie dla zawodników muszą posłużyć busy klubowe lub przestrzeń zagospodarowana we własnym zakresie.

Zobacz też:

INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY JASIENICA

Informacja w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

DRUGIE MIEJSCA NA FESTIWALU MODELARSKIM

Świetnie zaprezentowali się modelarze z klubu „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii GOK w Jasienicy podczas XI Festiwalu Modeli ...

POGRĄŻENI W GŁĘBOKIM SMUTKU I ŻALU

Władze Gminy Jasienica z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiają, że w dniu 21.09.2020 roku w wieku 64 lat odszedł Jan Mrzyk członek i aktywny ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna