WÓJT PRZYZNAŁ NAGRODY NAUCZYCIELOM

2020-10-15

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z terenu gminy Jasienica.

Z dyrektorami i najlepszymi nauczycielami ze wszystkich szkół i przedszkoli publicznych w gminie Jasienica wójt spotkał się we wtorek 13 października na sali przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.

– Pięć lat temu nikt z nas nie byłby w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała rzeczywistość za rok, za dwa, czy za trzy. Dzisiaj musimy ją kształtować na pierwszej linii. Za tę codzienną gotowość pracy z uczniami w tak trudnych warunkach własnego zagrożenia chcę wam bardzo serdecznie podziękować, za organizację nauki w placówkach, za które jesteście odpowiedzialni. Swoją pracą oddajecie wielki wkład na rzecz następnego pokolenia - mówił wójt, przypominając, że w liczącej blisko 25 tys. mieszkańców gminie Jasienica jest 3332 uczniów i 422 nauczycieli oraz 165 pracowników obsługi.

– Co ważne, obecnie dalej pogłębiacie wiedzę, kształcicie się, zawodowo się rozwijacie. Dzięki temu następne pokolenie będzie mądrzejsze od nas, lepiej przygotowane do życia, umiejące ocenić, co jest dobre, co jest złe - dodawał wójt.

Janusz Pierzyna dziękował nauczycielom również za zaangażowanie w proces wychowawczy, zwłaszcza w tym trudnym okresie nauczania zdalnego i przymusowej izolacji. – Należą się wam słowa uznania od społeczeństwa, od rodziców, choć wiemy, że nie zawsze jest to rozumiane, nie zawsze jest to tak postrzegane – mówił wójt.

Spotkanie było okazją do nagrodzenia tych pracowników oświaty, którzy wyróżnili się swoją pracą organizacyjną i dydaktyczno-wychowawczą. Wójt Janusz Pierzyna nagrodził 12 nauczycieli, nagrody otrzymało również 9 dyrektorów.

Sala GOKu, nauczyciele i dyrektorzy podczas spotkania

Sala GOKu, nauczyciele i dyrektorzy podczas spotkania

 

Zobacz też:

NAGRODA DLA AKTOREK GOK-U

Karolina Słonka, aktorka i Anna Maśka, reżyserka reprezentując mazańcowicką filię Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, zdobyły I miejsce w ...

WIĘCEJ MIEJSC INHALACJI

W Międzyrzeczu Dolnym i Rudzicy powstaną dwie kolejne tężnie z leczniczą solanką.

KOLEJNA DROGA POWIATOWA

Rozpoczęła się rozbudowa drogi powiatowej od mostu w Międzyrzeczu Dolnym do ronda w Mazańcowicach.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna