„SŁONECZNA GMINA JASIENICA”

2017-03-10

Urząd Gminy Jasienica dążąc do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej mieszkańcom oraz potrzebą poprawy jakości powietrza w gminie, przy współudziale JPL Project oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przystępuje do składania wniosku o dofinansowanie projektu Słoneczna Gmina Jasienica w ramach działania 4.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020. W ramach projektu planuje się (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy przez Urząd Marszałkowski), instalacje ok. 110 systemów fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych. System fotowoltaiczny wykorzystuje energię promieniowania słonecznego do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej. Realizacja przedsięwzięcia - 2018. Jakie korzyści związane są z posiadaniem instalacji?

Osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci energetycznej stanie się producentem energii. Oznacza to, że koszt związany z zakupem zużytej w gospodarstwie domowych energii zostanie w znacznej mierze zredukowany o wielkość energii wyprodukowanej przez system PV.

Gdzie i do kiedy należy złożyć deklarację?

Nabór deklaracji prowadzony jest do 21 marca 2017 roku do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy – pokój nr 3.

Ankieta i deklaracja przystąpienia do projektu dostępna tutaj .

Regulamin naboru wniosków mieszkańców dostępny tutaj .

Ulotka informacyjna dostępna tutaj .

Prezentacja dostępna tutaj .

Prezentacja z konsultacji dostępna tutaj .

Jakie są korzyści finansowe dla uczestnika projektu?

Przykład instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW, o sprawności modułów 18,3%;

1

Roczne zużycie energii elektrycznej.

3000

kWh

2

Koszt instalacji o mocy 3 kW p

18900

3

Poziom autokonsumpcji

15

%

4

Poziom dofinansowania

60

%

5

Wysokość dofinansowania (od netto)

12600

6

Wkład własny

8400

7

Cena energii elektrycznej

0,54

zł/kWh

8

Roczna produkcja energii z 1 kW p

950

kWh

9

Roczny uzysk energii z 3 kWp

2850

kWh

10

Bieżąca konsumpcja energii

427,5

kWh

11

Energia oddana do sieci

2422,5

kWh

12

"Opust" na odbiór energii

1938

kWh

13

Zakup energii po wykorzystaniu opustu

634,5

kWh

14

Roczny koszt energii elek. bez instalacji PV

1620

15

Roczny koszt energii elek. z instalacją PV

342,63

16

Roczne oszczędności

1277,37

17

SPBT

6,6

lata

Zobacz też:

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA

Na sesji w czwartek 25 czerwca radni jednogłośnie udzielili wójtowi Januszowi Pierzynie wotum zaufania i absolutorium za 2019 r.

HOT16CHALLENGE2 Z MAZAŃCOWIC

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach przyłączyli się do akcji Hot16Challenge2.

ZAPISY NA ZAJĘCIA WAKACYJNE

Trwają zapisy na wakacyjne zajęcia z rudzicką filią GOK.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna