LGR ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

2018-11-09 - 2018-12-04

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza mieszkańców gmin członkowskich (Czechowic-Dziedzic, Bestwiny, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic) do udziału w konferencji prezentującej stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy.

Konferencja odbędzie się 4 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach przy ul. Staszica 2 od godz. 9.00.

PROGRAM:

09.00 - 09.15 Przywitanie przybyłych gości, otwarcie konferencji

09.15 - 10.00 Przedstawienie wyników ewaluacji LSR Bielskiej Krainy

10.00 - 10.30 Projekty współpracy jako przykład aktywizacji lokalnych społeczności

10.30 - 10.45 Przerwa kawowa

10.45 - 11.15 Dobre praktyki wdrażania PO RiM 2014-2020 – przykłady zrealizowanych projektów

11.15 - 11.45 Wdrażanie PO RiM 2014-2020 w województwie śląskim

11.45 - 12.45 Stan wdrażania PO RiM 2014-2020 w Polsce

12.45 - 13.00 Przyszłość – co dalej?

13.00 - 13.10 Zakończenie konferencji

13.10 Obiad

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja.

Zobacz też:

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

KAMPANIA INFORMACYJNA

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna