MIESZKAŃCY GMINY JASIENICA,

2018-11-27 - 2018-12-15

Informujemy, że w związku z 24 Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu (COP24), który odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia 2018 roku, w dniu 26 listopada 2018 roku, Prezes Rady Ministrów, Zarządzeniem nr 215 wprowadził na obszarze województwa śląskiego i miasta Krakowa pierwszy stopień alarmowy (stopień alfa), obowiązujący od dnia 26 listopada 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku.

Ogłoszony stopień alarmowy alfa jest najniższy z czterech stopni alarmu i jest skierowany przede wszystkim do służb i administracji publicznej odpowiadającej za bezpieczeństwo mieszkańców.

Mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie niepokojących sytuacji i zachowań osób trzecich na telefon alarmowy 112 oraz 997.

Wójt Gminy Jasienica

Janusz Pierzyna

Zobacz też:

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

KAMPANIA INFORMACYJNA

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna