GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASIENICY INFORMUJE:

2014-08-13 - 2014-09-19

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Podstawowym założeniem nowelizacji ustawy o zmianie systemu oświaty jest to, że szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom klas I-III podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną, społeczną i przyrodniczą. Wyposażenie szkół w podręczniki zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast dystrybucją ich zajmuje się Kuratorium Oświaty.
Od września 2014r. z bezpłatnych podręczników korzystać będą uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, a od 2017r. wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. MEN stopniowo wyposaży uczniów klas I-III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki oraz zapewni dotację celową na zakup podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.

O wyborze podręczników dla uczniów nie będzie jak dotąd decydował nauczyciel, ale zespół nauczycieli uczących danego przedmiotu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Zatwierdzony zestaw podręczników ma służyć w szkole co najmniej trzy lata. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane nieodpłatnie, bez obowiązkowego zwrotu.

We wrześniu 2014r. darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok – uczniowie klas II, za dwa lata – uczniowie klas III. Dodatkowo w 2014r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz zakup materiałów ćwiczeniowych. Wprowadzony ma być zakaz zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania ich w egzemplarzu podręcznika.

Podręczniki będą własnością szkoły. Zasady wypożyczania podręczników uczniom określał będzie dyrektor placówki.

Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, z punkt widzenia rodziców uczniów klas I szkół podstawowych, w roku szkolnym 2014/2015 będą bezpłatne.


Poniżej, na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiam harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

 

Urszula Bujok
Dyrektor GZOSiP w Jasienicy 
 

 

                   

  

Zobacz też:

SZCZEPIENIE LISÓW

Do 8 czerwca na terenie województwa małopolskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc, gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie?

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna