INFORMACJA O PROJEKCIE „SŁONECZNA GMINA JASIENICA – ETAP 2”

2019-06-04 - 2019-07-04

Informacja dotycząca realizacji projektu „Słoneczna Gmina Jasienica – etap 2”.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Działanie 4.1 Źródła energii, Podziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii, do którego Gmina Jasienica przystąpiła starając się o dofinansowanie dla projektu „Słoneczna Gmina Jasienica- etap 2”, informujemy Państwa, że projektu ten nie otrzymał dofinansowania. Zgodnie z regulaminem otrzymanie dofinansowania było warunkiem koniecznym do realizacji projektu.

 

Zobacz też:

SZCZEPIENIE LISÓW

Do 8 czerwca na terenie województwa małopolskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc, gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie?

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna