KONKURS PLASTYCZNY NT. LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

2014-09-30 - 2014-10-03

 

LGR Bielska Kraina ogłasza konkurs plastyczny nt. „Lokalnego dziedzictwa przyrodniczego”, który jest skierowany do dzieci z klas IV-V  Szkół Podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia tj. pięciu gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, oraz Wilamowic.
W konkursie biorą udział następujące szkoły z obszaru LGR:
  1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bestwinie.
  2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach.
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzic.
  4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu.
  5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.
 
Niniejsze zadanie jest realizowane w związku z projektem pn. „Muzeum Fauny i Flory – kulturalna rozrywka dla najmłodszych” , dofinansowanym ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie” realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża
Projekt pn. „Muzeum Fauny i Flory – kulturalna rozrywka dla najmłodszych” polega na zorganizowaniu 5 wyjazdów dla uczniów ze szkół podstawowych z 5 gmin obszaru LGR Bielska Kraina tj. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze i Wilamowice do „Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej” w Jaworzu. Wyjazdy zostały zaplanowane 2 razy w tygodniu od połowy października br. na łączną liczbę uczestników 250 osób. Z jednego wyjazdu będzie mogło skorzystać jednocześnie około 50 osób. Uczestnikami będą dzieci, których prace wygrają w konkursie na najlepszy plakat nt. lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. Kolejno po przyjeździe na miejsce dzieci otrzymają suchy prowiant i zostaną zaproszone do sali wykładowej na prelekcję nt. „Historii i charakterystyki eksponatów znajdujących się w muzeum”. Po wykładzie nastąpi zwiedzanie muzeum z przewodnikami, którzy w szerszy sposób scharakteryzują, każdy eksponat, zapoznają dzieci z ciekawostkami związanymi z nimi. Dzieciom zostanie zaprezentowany wykład nt. „Kultury regionu i związaną z tym tradycją rybacką”. Następnie zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy, którego celem będzie sprawdzenie stanu wiedzy dzieci jaką nabyły podczas wizyty w muzeum (nagrodami będą książki przyrodnicze).
 
Prace konkursowe można nadsyłać w terminie: od 24 września do 03 października br. na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. T. Regera 81 43-382 Bielsko-Biała lub osobiście w biurze.
Nagrodą w konkursie dla autorów najciekawszych prac jest wycieczka do nowopowstałego i jedynego w regionie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Każdy uczestnik wycieczki otrzyma dodatkowo „suchy prowiant”.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w stronie www.bielskakraina.pl

Zobacz też:

SZKOLENIE

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące ...

BURZE Z GRADEM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem.

PRZEWODNIK PO 5G

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Przewodnik po 5G” Ministerstwa Cyfryzacji - poświęconej sieci nowej generacji.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna