ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ INFORMUJE

2014-01-15 -
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej informuje, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych począwszy od lutego br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Starobielskiej i Ligockiej w Mazańcowicach, wraz z przebudową skrzyżowania tych ulic z ulicami Komorowicką i Międzyrzecką na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Inwestycja planowana jest do realizacji w cyklu dwuletnim, z terminem zakończenia do 31 maja 2015 roku. W zakresie robót ujęte są miedzy innymi budowa i przebudowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, wymiana podbudowy, poszerzenie jezdni, nawierzchnie, przebudowa istniejących sieci uzbrojenia, roboty w zakresie zjazdów do posesji i inne. Planujemy, że roboty prowadzone będą częściowo pod ruchem, jednakże wystąpią też odcinkowe zamknięcia i wówczas koniczność prowadzenia ruchu pojazdów objazdami. Przebudowa drogi spowoduje więc utrudnienia dla mieszkańców jak również przedsiębiorców, którzy w tym rejonie prowadzą działalność. Nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany zostanie, aby o ewentualnych zamknięciach drogi wynikłych z konieczności prowadzenia określonych zakresów prac, informować użytkowników drogi z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy zatem o wykazanie zrozumienia i stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

Zobacz też:

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o możliwości telefonicznej porady w Punkcie Konsultacyjnym w Jasienicy.

INFORMACJA

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020.

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości płożonej w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna