STOP PRZEMOCY W RODZINIE

2020-06-01 - 2020-12-31

Co to jest przemoc w rodzinie?

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 218) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie jest procesem i przebiega według cyklu:

• Faza pierwsza to faza narastania napięcia. Charakteryzuje się wyczuwalnym wzrostem napięcia, narastającymi sytuacjami konfliktowymi. Przemoc ma tu formę werbalną, stosunkowo łagodną.

• Druga faza to faza ostrej przemocy. W tej fazie napięcie wzrasta, aż następuje wybuch agresji, dochodzi do ataku.

• Ostatnia faza to faza „miesiąca miodowego”. Po napaści sprawca wyraża skruchę i przeprasza, na nowo okazuje miłość, obiecuje poprawę. Jednak po pewnym czasie, niezależnie od postępowania partnera, sprawca nie wytrzymuje i cały cykl zaczyna się od nowa.

Specjaliści wyróżniają pięć podstawowych form przemocy w rodzinie, gdzie poszczególne formy najczęściej występują w połączeniu z innymi:

1. fizyczna – najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia, od szturchania, popychania, ciągnięcia za włosy, uszy, aż po zachowania powodujące ostre urazy fizyczne wymagające hospitalizacji. To właśnie jej drastyczne przykłady są pokazywane przez media.

2. psychiczna – najtrudniejsza do udowodnienia, często zaczyna się niepostrzeżenie, od ignorowania czyichś potrzeb, krytykowania poglądów, zazdrości, ograniczania kontaktów z bliskimi, po oskarżanie, poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, szantażowanie i groźby; 3. ekonomiczna/materialna – uniemożliwianie podjęcie pracy, dostępu do wspólnych środków finansowych i dóbr materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie własności, niełożenie na utrzymanie rodziny;

4. seksualna – przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspakajania własnych potrzeb seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych przez partnera praktyk i zachowań seksualnych (od sytuacji zmuszania do oglądania pornografii po gwałt);

5. zaniedbanie – najczęściej stosowane wobec dzieci, a objawiające się niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu mówimy w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania się jego rozwojem, problemami, a także zdrowiem i higieną.

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO.

Gdzie szukać pomocy?

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica 33/8152992,

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica 33/8152992,

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02,

• Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica 33/8250510;

• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, 33/8216091;

• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko – Biała 33/8146221, 3319288 poikbielsko@interia.pl,

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała 33/8136930,

• Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Bystrzańska 55c, 43-300 Bielsko Biała, 33/810-12-55,

• Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała 33/822-79-83, motubb@bk-europe.pl,

• Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Bystrzańska 51a, 43-300 Bielsko-Biała 33/822-46-90, pokrzywdzeni@bk-europe.pl,

• Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, ul. Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała, 33/475-82-00, prbbpd@poczta.internetdsl.pl,

• Przychodnia Profilaktyki 1 Leczenia Uzależnień, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała 33/812-30-42, poradniauzaleznien@wp.pl,

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice – Dziedzice 32/215 22 20, poradnia.pp@wp.pl,

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Piastowska 44 , 43-300 Bielsko-Biała 33/811-82-047,

• Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała 33/499-78-00, informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl,

• Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała 33/499-04-99, informacja@bielsko-biala.so.gov.pl,

• Wydział Duszpasterstwa Rodzin, ul. Żeromskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała + 48 734-176-645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.pl,

• Bielski Telefon „Niebieska Linia”, czynny codziennie (16.00-22.00) 33/811-99-00.

Zobacz też:

KOMUNIKAT KRUS

Do 26 lipca 2020 r. wydłużony został okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika i domownika - poinformował KRUS.

ZAPROSZENIE

Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

UWAGA! BURZE Z GRADEM I DESZCZ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna