INFORMACJA

2020-10-14 - 2020-10-21

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje projekt skierowany do liderów lokalnych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Chcesz być przedsiębiorcą społecznym i tworzyć miejsca pracy? 
Dotacje do 240tys. złotych!
Kolejny nabór w styczniu 2021!

Skorzystaj z dotacji do 240tys. złotych!

Dotacja na tworzenie miejsc pracy dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowego podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszenia, spólki not for profit) w przedsiębiorstwo społeczne, Szczegóły: http://www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych

Jak to działa?

Jeśli chcesz utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub zarządzasz organizacją pozarządową i chcesz ją rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, możesz otrzymać bezpłatne wsparcie doradcze i konkretne wsparcie finansowe na każde miejsce pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego (OWES). 

Jak skorzystać ze wsparcia?

Skontaktuj się z Animatorkami OWES http://www.owes.bcp.org.pl/kontakt W trakcie rozmowy dowiesz się wszystkich szczegółów  związanych z zakładaniem Przedsiębiorstwa Społecznego, terminów kolejnych naborów i warunków, które należy spełnić, żeby zostać wpisanym na listę Przedsiębiorstw Społecznych prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie Animatorki skierują Cię do konkretnego doradcy biznesowego lub popracują z Tobą nad Twoim pomysłem na biznes społeczny.  

Ile to kosztuje?

Całe wsparcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest bezpłatne.    

Sprawdź całą ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  www.owes.bcp.org.pl

PROJEKT „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OBSZARU BIELSKIEGO” PROWADZONY JEST PRZEZ:

- Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, kontakt:
 tel. 33 496-02-44, e-mail: owes@bcp.org.pl
- Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI w Bielsku-Białej, kontakt:
tel. 33 496 52 19, e-mail: owes@bcp.org.pl

Zobacz też:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jasienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w ...

OSTRZEŻENIE

Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wystąpienia niżówki hydrologicznej m.in. na terenie woj. śląskiego.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – ASF

Akcja informacyjna nt. afrykańskiego pomoru świń ASF W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna