UWAGA!

2015-03-06 - 2015-03-13

W związku z wejściem z dniem 01.02.2015 r. w życie zmiany do Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 87), w której zgodnie z art. 6m, ust. 1d „Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o”. Urząd Gminy informuje, że w przypadku zgonu mieszkańca opłata będzie naliczana za zmarłą osobę do momentu złożenia przez właściciela nieruchomości w Urzędzie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobacz też:

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM GWAŁTOWNYM WZROŚCIE STANÓW WÓD

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o niebezpiecznym gwałtownym wzroście stanów wód.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody do spożycia.

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY JUŻ DOSTĘPNY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłatę dodatku solidarnościowego w ramach działań antykryzysowych i informuje, jak go otrzymać.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna