ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

2014-03-18 - 2014-04-30
Dyrektor GZOSiP w Jasienicy Urszula Bujok informuje, że decyzję w sprawie odroczenia nauki w pierwszej klasie publicznej szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (podst. prawna - art.16 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. ( Dz.U.Nr 95, poz.425 z późn. zmianami ).

Zobacz też:

WEŹ PIENIĄDZE NA POSADZENIE LASU

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR.

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna