INFORMACJA

2015-06-12 - 2015-07-13

Urząd Gminy Jasienica informuje, że z dniem 1 czerwca 2015r. zmianie ulegają obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa wartość za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi odpowiednio:
a)   dla posesji zamieszkałych na których terenie odpady będą  gromadzone i zbierane w sposób selektywny  wynosić 9 zł. od osoby
b)   dla posesji zamieszkałych na których terenie odpady nie będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny wynosić 18 zł. od osoby
 
DODATKOWO
Urząd Gminy Jasienica informuje, że od 1 lipca 2015 r. w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady:
- segregowane – bez limitu tj. suche, mokre bez odpadów zielonych ,
- zmieszane – bez limitu tj. suche i mokre razem   bez odpadów zielonych ,
- popiół bez limitu /w pojemnikach na odpady 1.10.2015-30.04.2016/
- odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem objętościowym 110/120 litrów w liczbie 1szt. na miesiąc  z posesji.
 
Odpady zielone odbierane będą wg. obowiązujących harmonogramów w terminach odbioru odpadów mokrych.
 
Nadmiar odpadów zielonych należy poddać procesowi kompostowania w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć  do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasienicy.
Wydzielenie frakcji odpadu zielonego i ustanowienie dla niego limitu /1 pojemnik o objętości 110/120 litrów na miesiąc z posesji/  został wprowadzony z uwagi na wysokie opłaty jakie ponosi Gmina za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej (160,00zł/tonę).
Ponadto podaje się do wiadomości wysokości opłat jakie są uiszczane za zagospodarowywanie odpadów na wysypisku przez Gminę Jasienica za dostarczone odpady /dotyczy podstawowych frakcji/:
segregowane tj. suche, mokre - po 160zł. za tonę.
               zmieszane tj. suche mokre razem – po 250zł. tonę
               popiół – 60zł. za tonę
               odpady zielone – po 160zł. za tonę.   

 

Zobacz też:

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o możliwości telefonicznej porady w Punkcie Konsultacyjnym w Jasienicy.

INFORMACJA

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020.

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości płożonej w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna