NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

2016-02-02 - 2016-03-31

Postępowanie rekrutacyjne do pierwszych klas szkół podstawowych  Gminy Jasienica rozpocznie się 8 lutego 2016 r ., zgodnie z harmonogramem i kryteriami naboru. Natomiast początek rekrutacji do gimnazjów  przypada na dzień 6 maja 2016 r. , według harmonogramu ustalonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obowiązek szkolny rozpoczyna się od 7 roku życia  (Dz. U. 2015 poz. 2156, z późn. zm.).

Dziecko 6-letnie będzie miało także prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej , o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (art. 9) wprowadziła również możliwość kontynuowania nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej , dla dzieci urodzonych w 2009 roku , które rozpoczęły naukę w roku szkolnym 2015/2016. Konieczne jest wówczas złożenie wniosku do dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 31 marca 2016 r. W tej sytuacji dziecko nie bierze udziału w naborze do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

Podobna sytuacja występuje w przypadku dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r ., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do drugiej klasy szkoły podstawowej – mogą one kontynuować naukę w drugiej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, gdy rodzice złożą stosowny wniosek do dyrektora szkoły, do której ono obecnie uczęszcza, w terminie do 31 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy www.gzosip.jasienica.pl

Zobacz też:

KRUS NA WAKACJE

KRUS apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Przygotował też dla dzieci i młodzieży propozycje spędzenia wolnego czasu.

KURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI

KRUS zaprasza dzieci do udziały w kursie „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”. Można wygrać hulajnogę.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM GWAŁTOWNYM WZROŚCIE STANÓW WÓD

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o niebezpiecznym gwałtownym wzroście stanów wód.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna