INFORMACJA

2016-03-10 - 2016-07-01

Z dniem 1.04.2016r. rozpoczyna się realizacja zadania wynikającego z Programu „Rodzina 500+” przyjętego ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wójt Gminy Jasienica powierzył realizację tego zadania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Świadczenie wychowawcze wypłacane na podstawie cyt. Ustawy przysługuje rodzicom lub opiekunom na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł,  1200,00 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, na każde następne – do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodu.

Świadczenie to ustalane będzie na podstawie złożonego wniosku przez rodziców lub opiekunów dziecka. Wniosek można pobrać przez Internet, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy, w Urzędzie Gminy w Jasienicy lub w szkołach w godzinach pracy szkół. Wnioski te są już do pobrania, natomiast składać je można począwszy od 1 kwietnia 2016r.

W celu sprawnej realizacji programu, wnioski przyjmowane będą  w okresie:
- od 01.04.2016r. do 08.04.2016r. w szkołach podstawowych:
w Międzyrzeczu, Jasienicy, Rudzicy, Wieszczętach, Iłownicy, Grodźcu, Mazańcowicach, w przedszkolu w Świętoszówce  w godz. od 8:00 do 16:00, /w poniedziałek i czwartek od 9:00 do 17:00/
- od 01.04.2016r. do 30.04.2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy w godz. od 7:00 do 18:00
- od 02.05.2016r. do 01.07.2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy w godzinach pracy.
Wnioski można także przesłać tradycyjną pocztą lub przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.
 
Uwaga
Wnioski o świadczenie wychowawcze przysługujące na pierwsze dziecko, których przyznanie uzależnione jest od dochodu, należy składać tylko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy. 
 
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. /włącznie/, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia 01 kwietnia 2016r. z odpowiednim wyrównaniem.
 
Rozpatrzenie wniosku złożonego w w/w terminie tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego następuje w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 

Wójt Gminy Jasienica

mgr inż. Janusz Pierzyna

 
 

Zobacz też:

ZAPROSZENIE

Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

UWAGA! BURZE Z GRADEM I DESZCZ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna