OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2016-03-18 - 2016-06-10

Gimnazjum w Jasienicy

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
 
Gimnazjum w Jasienicy oferuje w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach pierwszych, realizujących ogólny profil kształcenia, zgodny z podstawą programową, ukierunkowany na dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 
Planujemy utworzenie następujących klas:

klasa I a – klasa sportowa o profilach piłka nożna i piłka siatkowa

realizująca oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego również sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej i piłki siatkowej

Plakat do pobrania tutaj.

klasa I b – klasa z rozszerzonym programem matematyki i języka angielskiego

realizująca program w ramach innowacji pedagogicznej – liczba godzin matematyki i języka angielskiego zwiększona o 2 godziny w tygodniu na każdy z przedmiotów

Ulotka informacyjna do pobrania tutaj.

oraz  klasy ogólne

Klasy zostaną utworzone w oparciu o faktyczne zgłoszenia uczniów.

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Uczniów spoza obwodu obowiązują wymagania, ujęte w „Zasadach i kryteriach przyjmowania uczniów do Gimnazjum w Jasienicy”.

Zobacz też:

ZAPROSZENIE

Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

UWAGA! BURZE Z GRADEM I DESZCZ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna